Katthotellet Villa Minnet

Behandling av personliga uppgifter

GDPR – Ny lag från 25 maj 2018 som ger dig bättre kontroll över de uppgifter som vi som företag sparar om dig

Vid bokningstillfället anger du namn, adress, postadress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter kräver vi för att kunna kontakta dig som djurägare vid eventuella medicinska akutfall samt för att kunna kommunicera med dig angående din bokning, väntelistor samt för att du ska kunna delta i stamkundsprogrammet. Vi för statistik på antal bokningar som du har gjort för att vi ska kunna erbjuda dig stamkundsrabatt enligt vårt stamkundsprogram.

Vid bokningen har du även möjlighet att ge ditt samtycke till att vi kan kommunicera med dig runt  övriga erbjudanden.

Vid bokningstillfället anger du dina personliga uppgifter till vår leverantör av bokningssystem, Sirvoy Hotel Reservation System. Uppgifterna lagras i Sirvoys bokningssystem. Katthotellet Villa Minnet har full tillgång till dessa personliga uppgifter.

Vid incheckning har du, utöver ovan nämnda uppgifter, möjlighet att ange telefonnummer till kontaktperson (tredje part) i det fall du som djurägare inte har möjlighet att svara. Denna kontaktuppgift finns endast i våra fysiska pappersjournaler som sparas i max 3 månader. Informationen används aldrig till annat syfte än akut kontakt under vistelsen. Informationen destrueras efter 3 månader.

Under vistelsen här så protokollför vi din eller dina katters välmående i form av en fysisk pappersjournal kopplad till rummet. Denna pappersjournal kan, om du angivit det, innehålla uppgifter om tredje parts nödtelefonnummer. Journalerna sparas hos oss i 3 månader av medicinska skäl, varefter de destrueras.

Du kan när som helst meddela oss att vi ska radera dig helt från våra register.