Katthotellet Villa Minnet

Databehandling samt bokningsavtal

Fullständiga bokningsregler

Vaccination och kastrering
  • Kattens vaccination mot kattpest och kattsnuva får inte vara nyare än 2 veckor eller äldre än 12 månader vid incheckning.
  • Könsmogna hankatter måste vara steriliserade.

Om vi vid incheckning måste neka boende på grund av att någon av dessa två regler inte följts återbetalas inte bokningsavgiften.

Minsta antal nätter

Det minsta antal nätter ni kan boka är 3. Om ni endast vill använda 1 eller 2 av dessa nätter så går det självklart att checka ut tidigare.

Betalning

Vi accepterar endast förskottsbetalning med MasterCard eller Visa.

Avbokningsregler

Avbokning/förkortning mindre än 3 veckor innan incheckning – Ingen återbetalning sker.

Avbokning mer än 3 veckor innan incheckning – hela beloppet återbetalas minus en administrativ avgift om 295kr.

Förkortning av bokning mer än 3 veckor innan incheckning – beloppet för de dagar som plockas bort återbetalas.

In- och utcheckning av katter

Utcheckning sker 10:30 – 12:00 alla dagar*

Incheckning sker 16:00 – 18:00 alla dagar*

*In- och utcheckning kan ej ske på midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton eller nyårsdagen.

In- och utcheckningstiderna gäller om inget annat är överenskommet.

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Katthotellet inte råder över och som förhindrar Katthotellet att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter.

GDPR – Ny lag från 25 maj 2018 som ger dig bättre kontroll över de uppgifter som vi som företag sparar om dig

Vid bokningstillfället anger du namn, adress, postadress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter kräver vi för att kunna kontakta dig som djurägare vid eventuella medicinska akutfall samt för att kunna kommunicera med dig angående din bokning, väntelistor samt för att du ska kunna delta i stamkundsprogrammet. Vi för statistik på antal bokningar som du har gjort för att vi ska kunna erbjuda dig stamkundsrabatt enligt vårt stamkundsprogram.

Vid bokningen har du även möjlighet att ge ditt samtycke till att vi kan kommunicera med dig runt  övriga erbjudanden.

Vid bokningstillfället anger du dina personliga uppgifter till vår leverantör av bokningssystem, Sirvoy Hotel Reservation System. Uppgifterna lagras i Sirvoys bokningssystem. Katthotellet Villa Minnet har full tillgång till dessa personliga uppgifter.

Vid incheckning har du, utöver ovan nämnda uppgifter, möjlighet att ange telefonnummer till kontaktperson (tredje part) i det fall du som djurägare inte har möjlighet att svara. Denna kontaktuppgift finns endast i våra fysiska pappersjournaler som sparas i max 3 månader. Informationen används aldrig till annat syfte än akut kontakt under vistelsen. Informationen destrueras efter 3 månader.

Under vistelsen här så protokollför vi din eller dina katters välmående i form av en fysisk pappersjournal kopplad till rummet. Denna pappersjournal kan, om du angivit det, innehålla uppgifter om tredje parts nödtelefonnummer. Journalerna sparas hos oss i 3 månader av medicinska skäl, varefter de destrueras.

Du kan när som helst meddela oss att vi ska radera dig helt från våra register.